linetpruh2

 

Klasická kolesová rypadla

 jsou bez možnosti opětovné montáže a demontáže. Pohyb rypadla je zajištěn housenicovým nebo kráčivým podvozkem. Výkony se pohybují od 1 200 do 5 800 m3/h a měrná rozpojovací síla od 90 do 168 kN/m. Klasická kolesová rypadla se dále mohou členit dle proměnlivé vzdálenosti kolesa od osy stroje na výsuvová (KU 300 a KU 800) a bezvýsuvová (K 2000).

Specifikace: klasické kolesové rypadlo KU 300

Typ

   

KU 300

   

Teoretická
výkonnost

m3/h

 

1 800

   

Měrná rozpojovací
síla

kN/m

 

180

   

Výškový dosah

m

 

19,6

   

Hmotnost

t

 

1 240

   

Průměr kolesa

m

 

7,6

   

Rychlost pojezdu

m/min

 

6

   

linettel2