linetpruh2

Certifikace ISO a osvědčení společnosti

Přehled získaných certifikátů a vydaná osvědčení ČBÚ naší společnosti k nabízeným a prováděným činnostem:

linettel2