linetpruh2

Společnost 2LL s.r.o. představuje novou službu v oblasti geodetických prací. Jedná se o zajištění prací především na železničních a tunelových stavbách.

Středisko geodetických prací nabízí:

Návrh, vývoj a zakázková výroba elektronických systémů

Návrhem, vývojem a následnou prezentací se zabývají pracovníci s odbornou způsobilostí a letitými zkušenostmi v oboru. Společnost si zakládá na odbornosti, znalostech, zkušenostech a na technologickém servisu. Výroba je realizována zakázkově, což zajišťuje flexibilní reakci na individuální požadavky jednotlivých zákazníků. Každému zákazníkovi je věnován individuální přístup. Z toho plyne možnost vytvoření speciálních - jedinečných výrobků.

Geodetická činnost

Mezi hlavní geodetickou činnost patří měření absolutní polohy koleje (APK) resp. kompletní měření železničního svršku. Jsme vysoce flexibilní pro individuální potřeby zákazníka. Firma působí po celé oblasti České republiky a má k dispozici měřické skupiny s plným vybavením. Dále nabízíme komplexní geodetické služby např.: zaměření podkladů pro projekt, dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčování staveb.

Ostatní služby:

Mezi další geodetické činnosti patří definitivní zajištění koleje dle předpisů ČD – (S3) – osazení a montáž zajišťovacích značek (ZZ), zaměření ZZ, vyhotovení technického projektu zajištění koleje dle S3.

Geodetické vybavení:

  • Plně robotická totální stanice TOPCON PS101A
  • Plně robotická totální stanice TOPCON PS103
  • Plně robotická totální stanice TOPCON 9003
  • Plně robotická totální stanice SOKIA SX
  • Plně robotická totální stanice LEICA TS16
  • Měřicí vozík řady GG-05 pro měření APK
  • Sada pro měření v S-JTSK - TOPCON GRS-1
  • Nivelační přístroje
  • Geodetické software: Microstation, Kokeš, Rail

Veškeré přístroje a pomůcky jsou pravidelně kalibrované.

Společnost 2LL s.r.o. zajistí potřebné certifikace na stavbách SŽDC (F14, vstup do kolejí, osvědčení pro montáž ZZ).

linettel2